Welcome to the Building Control Management System (BCMS)

The National Building Control and Market Surveillance Office hosts CPD Events throughout the year.

To register for our next event check our Eventbrite page. The recordings of past presentations are available on our YouTube channel, these contain links to the PDFs of the presentation in the description.

The obligations for Specifiers, Designers, Builders, Certifiers and End Users, when drawing up specifications for aggregate concrete blocks, refer to the harmonised European Standard (EN 771-3) Advanced Search Results NSAI Store and specifically to the requirements of individual characteristics for the particular end use. Also refer to Standard Recommendation (S.R.) 325 Advanced Search Results NSAI Store and the Technical Guidance Documents Technical Guidance Documents.

Maidir le CBRF

Moltar sna Rialacháin um Rialú Foirgníochta (Leasú) (I.R. Uimh. 9 de 2014) go n-úsáidfí suíomh Gréasáin CBRF chun rialú foirgníochta a riar go leictreonach.

Foráiltear leis na Rialacháin um Rialú Foirgníochta d’ábhair nós imeachta, riaracháin agus rialaithe ar mhaithe le cur chun feidhme cheanglais na Rialachán Foirgníochta a áirithiú agus ar mhaithe lena thaispeáint cén dóigh ar comhlíonadh ceanglais den sórt sin i ndáil leis an bhfoirgneamh nó leis na hoibreacha lena mbaineann.

Chun iarratas a dhéanamh ar Fhógra Tosaithe, ní mór do gach páirtí san fhógra (úinéir, dearthóir, tógálaí agus deimhnitheoir sannta) clárú le CBRF ar dtús.